Verantwoording ANBI Status

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben wij de plicht om de volgende
gegevens openbaar te maken:

Naam: Zen River
Fiscaal nummer / RSIN: 810836324

Contactgegevens:
Zen River Temple
Oldörpsterweg 1
9981 NL  Uithuizen
Nederland
Tel: 0595-435039
zenriver@zenrivertemple.org

Bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven leden.

Beleidsplan
Zen River is een internationaal klooster voor Zenboeddhisme, statutair geregistreerd als kerkgenootschap. Het verzorgt een voor ieder toegankelijk programma dat is gebaseerd op vier trainingselementen (meditatie, ritueel, studie en bodhisattva activiteit) en bestaat uit een dagelijks rooster met daarnaast workshops, retraites en aanverwante activiteiten.

Beloningsbeleid
Niet van toepassing.

Doelstelling
De bestudering en praktische beoefening van het Zenboeddhisme. Zen River volgt daarin de stijl van de Japanse Soto School, zoals die destijds ontwikkeld is door Dogen Zenji en Keizan Zenji, en de eigentijdse richtlijnen van de internationale White Plum Lineage, gesticht door Taizan Maezumi Roshi. Als erkend vertegenwoordiger van zowel de Soto School als de White Plum is de abt, Anton Tenkei Coppens, bevoegd om de visie en trainingsmethoden van beide organisaties over te dragen aan een ieder die daarin geïnteresseerd is. De hoogste prioriteit van die visie is het bevorderen van het welzijn en geluk van alle levende wezens.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een doorlopend dagprogramma dat gevolgd wordt door inwonende monniken en door leken die voor een kortere of langere tijd in het klooster verblijven, introductie-dagen, wekelijkse studieklassen en meditatie-instructies, inwijdingen en andere ceremoniële activiteiten, weekend-, week- en maandretraites waarbij meditatie centraal staat, door de Soto School erkende Ango (intensieve trainingen van drie maanden), het samenstellen van studiegidsen, het beheren van een eigen naaiatelier, het ontvangen van gastleraren uit binnen- en buitenland, uitwisseling van monniken en leken met name met Japan, openbare diensten, familieweken, open dagen, pastoraal werk en lezingen op invitatie. De Zen River website geeft hiertoe uitgebreide informatie; bovendien wordt elke maand een email update en tweemaal per jaar een nieuwsbrief verstuurd. De abt, Tenkei Roshi, gaat geregeld naar bijeenkomsten van overkoepelende Boeddhistische organisaties, met name in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Financiële Verantwoording
De eventuele voordelige saldi worden gebruikt voor onderhoud aan de gebouwen en het terrein, voor investeringen in de inventaris en voor aflossingen op langlopende leningen.