De Zen Boat is een lokaal initiatief van het internationale Boeddhistische klooster Zen River Temple. De zen-leraren die op de Zen Boat leven en werken, Simon Senko de Boer en Helma Jifu Vulink ontvingen in 2014 transmissie van hun leraar Tenkei Roshi, abt van Zen River. Naast hun
activiteiten op de Zen Boat geeft Senko wekelijks dharma onderricht bij Zentrum in Utrecht en is Jifu geestelijk leider bij Zen Centrum Rotterdam waar zij op elke maandag en dinsdag lesgeeft.

Het programma op de Zen Boat voorziet in dagelijkse meditatie- en studieklassen en individuele instructie (daisan), ook gedurende de zomermaanden. Voorts worden er meerdere malen per jaar introductiecursussen aangeboden en vinden er in het weekend citysesshins en zazen- dagen (zazenkai) plaats. Er is gelegenheid tot overnachting voor max. 8 deelnemers. Met studenten van verder weg wordt online contact onderhouden, individueel en groepsgewijs in koan-besprekingen.

Het reilen en zeilen op de Zen Boat is informeel van opzet, geïnspireerd op de Drie Juwelen – het inzicht van Boeddha – de wijsheid van Dharma – en de harmonie van Sangha, en praktisch uitgewerkt in de vier trainingselementen zoals die in Zen River Temple zijn ontwikkeld.

1) Zazen, een vorm van zittende meditatie die het mogelijk maakt ons diepste wezen te ervaren en
helderheid te verkrijgen over ons functioneren in ons dagelijks leven;
2) Zen Ritueel, meditatief georiënteerde groepsactiviteiten, bedoeld om effectiever met anderen een
onderlinge connectie te maken;
3) Studie, bestudering van teksten en commentaren uit verschillende tijden van het Boeddhisme ter
ondersteuning van de beoefening in meditatie en in het dagelijks handelen;
4) Bodhisattva Activiteit, oefening in een leven vanuit wijsheid en mededogen. Voor een gedetailleerder beschrijving van de vier trainingselementen, klik hier.
Er wordt regelmatig activiteit ondernomen ter versterking van sangha, zowel in de eigen groep van beoefenaars als naar andere (lokale) boeddhistische groepen. De Zen Boat staat open voor een ieder die wil kennismaken met zen-beoefening. Nieuwkomers ontvangen een volledige geleide meditatieinstructie. Vragen over de beoefening en de effecten ervan kunnen zowel in de groep worden aangekaart als individueel op afspraak bij één van de leraren.

Kalender

Zazenkai zaterdag 5 september, 3 en 31 oktober en 5 december
Introductiecursus donderdag 24 september, 1, 8 en 15 oktober
donderdag 5, 12, 19, en 26 november

Programma

I.v.m. Covid-19 maatregelen werken we op afspraak met een maximum van acht deelnemers per meditatiesessie en zijn de City sesshins voor 2020 geannuleerd en vervangen door ééndaagse zazenkai.

  • Maandag   7:00-8:00 zazen + ochtenddienst; 19:30-21:00 zazen + daisan
  • Dinsdag     7:00-8:00 zazen + ochtenddienst; 19:30-21:00 zazen + dharma instructie
  • Woensdag  7:00-8:00 zazen + ochtenddienst
  • Donderdag 7:00-8:00 zazen + ochtenddienst; 17:15-18:30 introductie (3x p/jr);
    19:30-21:00 zazen + daisan
  • Zaterdag 10:30-12:00 verschillende maandelijkse studieklassen, zowel fysiek aanwezig als online
    7:00-17:00 maandelijks zazenkai (incl. dharma talk en daisan)
  • Zondag      9:30-10:30 zazen

Aanmelding: Bel of email voor een eerste kennismaking.

Taal: Klassen en persoonlijk onderhoud in het Nederlands, indien nodig in het Engels.

Contributies

Contributies kunnen worden betaald per bank (zie hieronder) of contant bij aankomst.

Lidmaatschap per maand (incl. studieklas & online) €40
Eenmalige kennismaking dana
Zondagochtend dana
Introductie-cursus (4 bijeenkomsten) €50
Zazenkai (zonder overnachting) €30
City sesshin (met 2 overnachtingen) €90
City sesshin (zonder overnachting) €50
Online abonnement per half jaar €50
  Lidmaatschap voor de ‘Zen Boat’ is inclusief studieklassen, persoonlijke begeleiding en deelname aan zazen. Contributies en donaties zijn aftrekbaar voor belasting.

Bankgegevens

NL33INGB0009233632, ten name van ‘Zen River’; graag onder vermelding van ‘Zen Boat’.

Contact

Tel.nr.: 050-7503343, email: zenboat@zenrivertemple.org
Zen Boat, Winschoterdiep 1027, 9724 GT Groningen

zen boot, zenboot, zen in groningen, zenmeditatie groningen, zenriver, meditatie