Agenda

Voor het jaaroverzicht van retraites en evenementen, zie 'Calendar of Events'

Welkom

Zen River is een internationaal klooster voor Zenboeddhisme, dat een doorlopend trainingsprogramma verzorgt onder leiding van Tenkei Coppens Roshi en Myoho Gabrysch Sensei. Als dharma-opvolgers van Genpo Merzel Roshi zijn zij beiden vertegenwoordigers van de White Plum Lineage, opgericht door Maezumi Roshi in de VS. Tenkei Roshi is ook erkend door de Japanse Soto School en actief in de ontwikkeling van de Europese afdeling van deze school. Zen River staat officieel geregistreerd als Soto tempel (Tokubetsu Jiin).

Het klooster is gevestigd in een landelijk gelegen pand aan de rand van Uithuizen, dichtbij de Groningse Waddenkust. Het geniet de rust en de ruimte van deze prachtige omgeving en is toch gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Zen River onderhoudt levendige contacten met Zenboeddhistische organisaties in binnen- en buitenland, met name in de Verenigde Staten en Japan. De voertalen zijn Engels en Nederlands. 

Het programma is gebaseerd op vier trainingselementen (zazen, ritueel, studie en bodhisattva activiteit) en bestaat uit een dagelijks rooster met daarnaast workshops, retraites en aanverwante activiteiten. Zen River functioneert als een "open" klooster. Dat betekent dat iedereen kan deelnemen aan het volledige programma of gedeeltes daarvan, terwijl de continuiteit van de training gewaarborgd wordt door veertien inwonende kloosterlingen. Veel leden komen regelmatig om zo hun Zenbeoefening thuis te ondersteunen en te verdiepen. Nieuwelingen krijgen speciale aandacht. De totale maximum capaciteit voor overnachting is 42 personen. Alle maaltijden op trainingsdagen zijn vegetarisch.

Zen River, Oldörpsterweg 1, 9981 NL Uithuizen
Tel: 0595 435039

Schrijf je in op de email-verzendlijst via een verzoekje naar zenriver@zenrivertemple.org.
Email updates worden doorgaans aan het begin van de maand verzonden.

Beknopte Nederlandse samenvatting van de Zen River website
(volg het hoofdmenu in het Engels voor verdere details)

Traditie

zazen in de zendo van zen river
Zazen

Het Boeddhisme vond zijn oorsprong in India, maar verspreidde zich in de loop der eeuwen naar vele andere Aziatische landen. Gedurende dit proces heeft het allerlei kenmerken aangenomen van de omgeving waar het wortel schoot. De Zenschool ontwikkelde zich eerst in China en werd later overgebracht naar Japan, Korea en Vietnam. Het is een traditie die zich voornamelijk richt op de directe religieuze ervaring en de liefde en het mededogen die vanuit die ervaring kunnen ontstaan. De afgelopen decennia is Zenboeddhisme vooral populair geworden in het Westen vanwege haar unieke trainingsmethoden, die effectief blijken te zijn voor mensen van allerlei verschillende religieuze en sociale achtergronden. Het kan ons helpen een bijdrage te leveren aan een meer harmonieuze samenleving door diepgewortelde misvattingen aangaande onszelf en de wereld te ontmaskeren. Uitgangspunt daarbij is dat iedereen kan delen in de wijsheid van de Boeddha, die rechtstreeks de intrinsieke eenheid van alle wezens ervoer, en manieren vond om dat inzicht uit te drukken in het leven van alledag.

Bodhidharma ( - 532), die deze traditie van India naar China bracht, heeft de kern van Zen als volgt gekarakteriseerd:

Zen wordt doorgegeven los van boeken,
Buiten woorden en begrippen om.
Kijk rechtstreeks in je eigen geest,
Ontdek je ware aard en word Boeddha.

Deze ervaring is levend gehouden en doorgegeven door een ononderbroken reeks van boeddhistische meesters. Het is de opdracht van de huidige generatie om ervoor te zorgen dat die ervaring bewaard blijft voor de toekomst. Zen River hoopt aan dit proces bij te dragen door een trainingsprogramma te verzorgen dat verankerd is in de Japanse traditie, maar - in overeenstemming met de internationale White Plum Lineage - aanpassingen en experimenten toestaat om een betere aansluiting te vinden met de moderne tijd. In de Zentraditie wordt het persoonlijke contact met een erkende leermeester als onontbeerlijk beschouwd. Deelnemers aan het programma van Zen River ontvangen dan ook regelmatig groepsinstructie en individuele begeleiding (dokusan) van abt Tenkei Roshi zelf. Ook de waarde van de hechte gemeenschap van leden (sangha) krijgt veel nadruk. Full-time studenten en leden die voor kortere periodes deelnemen, alsook mensen die incidenteel meedoen, trainen samen en proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen. De ligging en de lay-out van zowel het gebouw als de tuin, met een verscheidenheid aan accomodaties, blijken daarvoor heel gunstig te zijn

Training

Group picture after Shuso Hossenshiki Anjo Koren Kasman

In Zentraining leren we onze eigen boeddha-natuur herkennen en die vrij te laten functioneren in het leven van alledag. Dat betekent dat de vreugde en het geluk die in onszelf ontdekt worden zich spontaan gaan uitdrukken in een onvoorwaardelijke liefde voor al wat leeft en ons inspireren om bij te dragen aan het welzijn van anderen. Om deze grootse visie vorm te geven nemen studenten toevlucht in de Drie Juwelen - de Boeddha, Dharma en Sangha. Met name als ze alle drie tezamen beoefend worden vormen deze Juwelen betrouwbare boeien in de verwarrende zee van ons bestaan. Zij zijn op allerlei mogelijk manieren met elkaar verbonden en kunnen op veel verschillende niveaus gewaardeerd worden. Meest vanzelfsprekend staan ze voor de persoonlijke relatie tussen leermeester en leerling (Boeddha), de feitelijke training die nodig is (Dharma), en een nauwe samenwerking met andere studenten (Sangha). In Zen River krijgen de Drie Juwelen praktisch gestalte in de Vier Elementen van Training: 1) meditatie, 2) ritueel, 3) studie en 4) 'bodhisattva activiteit'.

1) Meditatie (zazen) staat centraal en dient als basis voor alle andere elementen. De opvolgingslijn die Tenkei Roshi en Myoho Sensei vertegenwoordigen is onderdeel van de Japanse Soto-school, maar is ook beïnvloed door de trainingsmethoden van de Rinzai-school. Maezumi Roshi – de leraar van Genpo Roshi - ontving dharma-overdracht van meesters van beide scholen en gaf deze op zijn beurt door aan zijn opvolgers. Dat betekent dat in Zen River zowel shikantaza-meditatie (Soto-stijl) als ook koan-meditatie (Rinzai-stijl) wordt beoefend. Deze veelzijdigheid heeft als voordeel dat de training heel nauwgezet kan worden aangepast aan de individuele behoefte van de deelnemers. In shikantaza leert men op te houden het natuurlijke functioneren van de geest te verstoren en zich bewust te worden van de basiskwaliteit die ons allen eigen is. In al zijn eenvoud is het tegelijkertijd de gemakkelijkste en moeilijkste manier van mediteren. Doordat we meer ruimte ervaren in onszelf, durven we mensen en situaties directer tot ons te laten spreken, waardoor onze reacties natuurlijker worden en meer effectief. Dit geopend bewustzijn kent echter veel verschillende niveaus en is voor de meeste mensen niet goed in zijn volledigheid te ervaren zonder op een actieve manier geconditioneerde denk- en gevoelspatronen aan de kaak te stellen. Koans blijken daar uitstekend geschikt voor te zijn: Korte teksten - meestal overgeleverde dialogen tussen een meester en leerling - die de boeddhistische leer in een notendop aanbieden. Deze vaak zeer levendige teksten worden gebruikt als object van meditatie. De leraar geeft de leerling een koan en verwacht een spontane presentatie van de essentie ervan in dokusan. Koans hebben tot doel om het dualistisch denken te doorbreken en ons in de gelegenheid te stellen de wereld als een naadloos geheel te ervaren. Meer gevorderde koans illustreren de eindeloze verscheidenheid binnen dit geheel, de innige verbondenheid tussen eenheid en verscheidenheid en de manier waarop die paradox liefdevol in woord en daad kan worden uitgedrukt. Het volledige curriculum dat wordt doorgegeven in de White Plum Lineage bestaat uit een serie inleidende koans gevolgd door de collecties van de Mumonkan, Hekiganroku, Denkoroku, Shoyoroku, Tozan Goi en de Kai (geloften).

2) Ritueel is een integraal onderdeel van het dagelijkse programma. Terwijl in meditatie de nadruk vooral ligt op het ontvangen (van de wijsheid van de Boeddha), hebben we in rituelen een uitgelezen kans om vrijelijk te geven. Naast een ochtenddienst op gewone dagen, die o.a. bestaat uit het offeren van wierook, het maken van buigingen en het zingen van soetra's, zijn er middag- en avonddiensten tijdens retraites. De deelnemers leren voor deze diensten bepaalde posities in te nemen, zoals Ino (voorzanger), Doan (grote en kleine bel), Mokugyo (houten drum), Dennan (uitdelen van soetra-boekjes) etc. Speciale diensten zoals Fusatsu (ceremonie van verzoening) worden regelmatig gevierd, andere diensten zoals Jukai (lekeninwijding), Tokudo (monnikswijding), huwelijken en begrafenissen worden gehouden wanneer nodig. Oryoki (meditatieve maaltijd in de zendo) wordt vooral beoefend tijdens retraites. Deze rituelen worden gezien als een middel om te oefenen in aandacht, om dankbaarheid te uiten en om de band met de traditie levend te houden. Tegelijkertijd bieden ze deelnemers een kans om allerlei subtiliteiten door te geven in een beproefde choreografie en om daardoor elkaar beter aan te gaan voelen. In die zin zijn het eigenlijk groepsmeditaties in aktie en vormen ze een tegenwicht voor het solitaire aspect van zazen. Vooral belangrijk is dat deze rituelen ons kunnen aanmoedigen om allerlei dagelijkse activiteiten, zoals opstaan, ontbijten, afwassen, het parkeren van de auto, het groeten van anderen en het schudden van handen, ook als rituelen te gaan zien; als activiteiten die met de grootste aandacht en met kinetisch gevoel gedaan kunnen worden. De laatste jaren zijn ook verschillende kunstvormen, met name muziek, schilderkunst en tuinieren opgenomen in het programma als een speciale vorm van ritueel.

3) De studie van boeddhistische teksten wordt net als de andere trainingselementen vooral gezien als een manier om de geest te openen. Het is niet zozeer de bedoeling om experts te worden in de boeddhistische literatuur, maar eerder om te ontdekken hoe de teksten van de verschillende boeddhistische tijdperken onze eigen aangeboren wijsheid wakker kunnen maken. In combinatie met daadwerkelijke meditatietraining onder leiding van een leraar kunnen de woorden van de oude meesters op steeds diepere nivaus weerklank vinden in onszelf en bovendien gaan dienen als een graadmeter voor echt inzicht. Elke woensdagavond gedurende het dagelijkse programma en op elke dag gedurende sesshins geeft Tenkei Roshi een Teisho (levende presentatie van de dharma), waarbij vaak uitgegaan wordt van een koan, een korte tekst van Dogen Zenji (bijvoorbeeld van de Eihei Koroku) of andere voorbeelden uit de boeddhistische literatuur. Terwijl een groeiende bibliotheek volop gelegenheid biedt voor zelfstudie, zijn er ook verschillende interactieve studieklassen. In de zondagochtendklas wordt een hedendaagse boeddhistische tekst hoofdstuk voor hoofdstuk hardop door de deelnemers gelezen en besproken in het licht van haar praktische toepassing. De nadruk ligt op werken van Dogen Zenji (met name de Shobogenzo in verschillende Engelse vertalingen) met een commentaar van moderne meesters indien voorradig. Elke maandagavond bestudeert de ‘River of Zen’-groep fragmenten van klassieke boeddhistische teksten in een geschiedkundige volgorde, van de vroege Indiase soetra's en de Chinese koanverzamelingen via de Japanse standaardwerken naar boeken van moderne meesters. In de Right Speech klas op dinsdagmiddag krijgen studenten de gelegenheid om hun inzicht in een bepaald onderwerp onder woorden te brengen. Dit onderwerp wordt soms vooraf uitgekozen en bestudeerd (zoals bijvoorbeeld een bepaald hoofdstuk van de Nikayas, de Lotus- en andere soetra's) en soms stelt Tenkei Roshi spontaan een onderwerp aan de orde. In beide gevallen geeft het de deelnemers de gelegenheid om zich te oefenen in het verwoorden van de dharma in levende taal.

4) 'Bodhisattva Activiteit' als een element van training onderzoekt wegen om onze ware aard uit te drukken in het dagelijks bestaan - met andere woorden, waar het echt telt. In principe wordt door training in de eerste drie elementen de Bodhisattva in ons al wakker gemaakt. Toch hebben de meesten van ons in de loop van de dag duidelijke richtlijnen nodig om levenssituaties met wijsheid en liefde tegemoet te treden, en niet terug te vallen in geconditioneerde patronen van egocentrisch gedrag. Hiervoor worden de traditionele Voorschriften (ondeugden om te vermijden) en de Paramitas (deugden om te cultiveren) gebruikt, en vooral ook de 'Vier wegen van de Bodhisattva' van Dogen Zenji (vrijgevigheid, identificatie met anderen, juiste manier van spreken en goede handelswijze). Deze richtlijnen worden niet zozeer gezien als een verzameling van strikte regels maar als een springplank voor meditatie in actie, en als suggesties voor persoonlijke transformatie in sociale interactie met anderen. Zen River functioneert als een spirituele gemeenschap en biedt alle kans om Bodhisattva Activiteit te beoefenen, bijvoorbeeld gedurende rituele diensten en werk (schoonmaken, keukentaken, renovatie, tuinieren, naaiwerk, administratie, etc.), en evenementen zoals Familieweek met een speciaal programma voor kinderen. Het ontvangen van gastdocenten en een studentenuitwisselingsprogramma, vooral met trainingstempels in Japan, hebben ook bewezen hieraan bij te dragen, omdat culturele verschillen ons helpen om geconditioneerde gedragspatronen in onszelf te onderzoeken. De beoefening van Bodhisattva Activiteit binnen de daarop gerichte context van het klooster stimuleert en inspireert tot de beoefening ervan in het dagelijks leven buiten het klooster. Geleidelijk aan kan dit leiden tot een transformatie in ons karakter en onze levensstijl, terwijl het onze individuele roeping als Bodhisattva verheldert.

Tenkei Coppens Roshi

Tenkei Coppens Roshi

Tenkei Coppens Roshi (geb.1949, ‘s-Hertogenbosch) studeerde schilderkunst en kunstgeschiedenis, en is bijna vijftien jaar werkzaam geweest als kunstenaar en als leraar aan verscheidene onderwijsinstellingen. Hij begon zijn Zentraining in 1976 in Engeland en ging in 1980 naar het Zen Center of Los Angeles waar hij Maezumi Roshi en Genpo Roshi ontmoette. Hij werd een vaste leerling van Genpo Roshi en volgde hem overal tijdens zijn toernees door Europa en de Verenigde Staten. In 1988 ontving hij Shukke Tokudo (inwijding tot monnik), verliet Nederland en vertrok naar Maine in de Verenigde Staten, waar Genpo Roshi zijn eerste residentiële Zencentrum vestigde. In 1993 verhuisde hij met dit centrum mee naar Salt Lake City. Tenkei ontving Shiho (dharma transmissie) in 1996 en assisteerde daarna Genpo Roshi vier jaar lang full-time met lesgeven in Salt Lake City. In navolging van zijn leraar kwam hij ook regelmatig naar Europa om sesshins (retraites) en workshops te leiden. Geinspireerd door enorme uitgestrektheid van de Verenigde Staten heeft hij veel sesshins geleid in de woestijn van Utah, samen met zijn vrouw Tamara (Tammy) Gabrysch. Zij zijn beiden ruim 12 jaar als inwonende studenten bij Genpo Roshi in training geweest.

Tenkei en Tammy verlieten de Verenigde Staten rond de eeuwwisseling en gingen naar Japan om daar zes maanden in de tempel van Maezumi Roshi's broer, Junyu Kuroda Roshi (Hojo-san) verdere training te volgen. In Japan had Tenkei de gelegenheid om in de twee voornaamste tempels van de Soto School bepaalde ceremonies te doen die vereist zijn voor een toekomstige abt van een Zenklooster. Tenkei en Tammy kwamen in de herfst van 2000 eindelijk naar Nederland en richtten, met behulp van een snelgroeiende sangha, Zen River op in Uithuizen. In september 2003 werd Tenkei officieel geinstalleerd als abt tijdens een traditionele Shinsanshiki ceremonie die geleid werd door Hojo-san. In november 2003 volgde hij een maandlange Tokubetsu sesshin in Zuioji tempel in Niihima, Japan, hetgeen hem verdere bevoegdheden gaf in de Soto School. Later werd hem de officiele status van Kokusai Fukyoshi (leraar die de dharma internationaal verbreidt) verleend. Op 23 januari, 2006 ontving Tenkei Inka, de onafhankelijke bevoegdheid als Zenmeester met de titel Roshi, van Genpo Roshi.

Alhoewel hij na een verblijf van vele jaren in het buitenland tegenwoordig meestal op zijn thuisbasis Zen River is, bezoekt Tenkei Roshi regelmatig andere locaties om workshops the leiden, zoals in Den Haag, Düsseldorf, Madrid en Kiev. Hij is de vader van een volwassen dochter, Maartje, die in Amsterdam woont. Hij heeft twee uitgaven verzorgd van Maezumi Roshi's toespraken: The Echoless Valley (Dharma Communications), en Teaching of the Great Mountain (Tuttle). Ook werkte hij mee aan Beyond Sanity and Madness (Tuttle) van Genpo Merzel Roshi.

Myoho Gabrysch Sensei

Myoho Gabrysch Sensei

Tamara (Tammy) Myoho Gabrysch werd geboren in Edingburgh, Scotland in 1961, als de oudste dochter van een gezin met vijf kinderen. Ze groeide op in Lancashire en ging Fine Arts studeren in Manchester waar ze in 1986 een BA Hons. Degree behaalde. Daarna was zij als zelfstandig kunstenares werkzaam totdat ze in augustus 1988 Genpo Roshi leerde kennen, toen die naar het buitenhuis van de familie Gabrysch kwam om een sesshin (retraite) te leiden waarvoor haar moeder Genshin (die later Genshin Sensei zou worden) hem uitgenodigd had. Deze sesshin werd een keerpunt in haar leven en sinds die tijd heeft zij zich volledig gewijd aan haar training met Genpo Roshi. Myoho volgde hem met een aantal medestudenten voor een serie sesshins in Europa en ging daarna mee naar Bar Harbor, Maine (Verenigde Staten), waar Roshi zijn eerste residentiële Zen centrum aan het opzetten was. In november 1988 ontving Myoho Jukai en in maart 1991 Shukke Tokudo (monniksinwijding)

Nadat Genpo Roshi het Zencentrum naar Salt Lake City, Utah, verhuisde, begon Myoho te koken voor de inwonende studenten en vervulde vele jaren de functie van Tenzo (chef-kok). Myoho en Tenkei werkten samen fulltime in het centrum en organiseerden - naast allerlei andere projecten - openlucht sesshins in de bergen rond Salt Lake en de woestijn van zuid-Utah. In 1998 werden zij tijdens een sesshin in de bergen door Genpo Roshi in de echt verbonden, een plechtigheid die een half jaar later werd herhaald op Ameland voor hun familie. Eerder in dat jaar had Myoho Hoshi (assistent-leraar) en Denkai (bevoegdheid voor priesterlijke functies) ontvangen van Genpo Roshi. Myoho en Tenkei verlieten SLC in 2000 na 12 jaar residentiële training, en vertrokken naar Japan om daar 6 maanden in de tempel van Junyu Kuroda Roshi (Hojo-san), de jongere broer van Maezumi Roshi, verdere training te doen.

In 2002 vestigden Myoho en Tenkei zich tenslotte in Nederland en richtten zij, samen met een enthousiaste groep studenten, Zen River op, een gemeenschap van in- en buiten het centrum wonende leden, met een doorlopend programma van dagelijkse training en maandelijkse sesshins. Myoho Sensei heeft de functie van Tenzo, webmaster en PR manager. Nadat zij op 10 mei 2008 in Salt Lake City Shiho van Genpo Roshi had ontvangen, heeft zij een eerste begin gemaakt met lesgeven.

Programma

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het gewone dagprogramma, de full-time retraites (sesshins) en andere sociale bijeenkomsten. Mensen uit de regio kiezen vaak voor een onderdeel van het dagprogramma zoals avondmeditaties of studiegroepen, terwijl degenen die verder weg wonen meestal een hele trainingsdag, een weekend, een week of langer komen meedoen. Een gemiddelde van ongeveer een derde van de deelnemers komt uit het buitenland. Alhoewel sesshins altijd populair zullen blijven vanwege hun compacte rooster en sterke atmosfeer, groeit het aantal mensen dat in de tussenperiodes aan het dagprogramma meedoet gestaag, omdat dat naast een evenwichtig rooster van zazen, dokusan, dharma talks, studiegroepen en diensten meer tijd geeft voor sociale interactie. Bel even naar het kantoor om te zien wat de beste manier zou kunnen zijn om aan het programma deel te nemen.

Dagelijks Rooster

Zaterdag - Woensdag: 4:55 Opstaan / 5:30 Zazen / 7:30 Dienst /8:00 Ontbijt / 9:00 Samu / 13:00 Lunch / 14:00 Ontspanning /16:00 Studie-uur /17:00 Sport/ 18:00 Avondmaaltijd / 19:30 Zazen / 21:15 Vier geloften/ 22:00 Licht uit

Zondag: 11:00 Dogen studie-groep / 19:00 Openbare dienst
Maandag: 19:30 River of Zen
Dinsdag: 16:00 Right Speech Class / 19:30 Introductie
Woensdag: 19:30 Zazen & Teisho

Openbare Dienst en Meditatie

Zondag 19:00 uur

Elke zondag is er om 19:00 uur een openbare dienst. Deze dienst begint eigenlijk om 19:30 uur, maar met name degenen die voor het eerst hieraan deelnemen worden verzocht om een half uur eerder te komen, om vertrouwd te raken met de gang van zaken. Na de dienst is er gelegenheid mee te doen aan de avondmeditatie met inwonende en bezoekende leden (20:00 - 21:00 uur) en kennis te maken met de abt Tenkei Roshi. Deze avonden zijn gratis toegankelijk. Als men zich verder in Zen-training wil verdiepen, kan een afspraak gemaakt worden voor een introductie op dinsdagavond.

Voor meer informatie, schrijf of bel naar het receptiekantoor zenriver@zenrivertemple.org / tel: + 31 (0) 595 435039

Introductie

Dinsdag 19:30 - 21:15 uur

Elke dinsdagavond (19:30 - 20:30 uur) worden er introducties in Zen-training gegeven door gevorderde studenten van Zen River (bijdrage €12,50). Daarna kan men meedoen met de laatste periode van de avondmeditatie met inwonenende en bezoekende leden in de Zendo (tot 21:15 uur). Alhoewel iedereen altijd welkom is bij alle onderdelen van het programma, is het raadzaam om eerst een aantal van deze introductiebijeenkomsten bij te wonen, met name voordat men deel gaat nemen aan studiegroepen op zondagmorgen, dinsdagmiddag of maandagavond. 

Intro Zazenkai

Introductiedag Zenmeditatie

Voertaal Nederlands

zazenkai group

Deze Intro Zazenkai wordt drie keer per jaar georganiseerd en wordt geleid door Tenkei Roshi. Het is een algemene introductiedag waarbij alle vier elementen van training aan bod komen, met concrete aanwijzingen wat betreft de houding, een geleide meditatie, oefeningen in ritueel, studie, een discussie over het belang van sangha en ruimschoots tijd voor het stellen van vragen. Uitstekend voor degenen die voor het eerst kennismaken met Zen River en vertrouwd willen raken met onze stijl voordat zij aan een sesshin meedoen, en voor ervaren Zenstudenten die de basics weer eens willen horen; het is ook een prima gelegenheid om persoonlijk met Roshi kennis te maken. De voertaal tijdens Zazenkai's is in principe Nederlands met Engelse vertaling indien nodig. De financiële bijdrage is inclusief lunch, koffie & thee. Voor een klein bedrag extra kunnen de deelnemers ook in Zen River overnachten en aan het zondag-programma meedoen; deze twee dagen samen vormen een mooi trainingsweekend.

Voor meer informatie, schrijf of bel naar het receptiekantoor zenriver@zenrivertemple.org / tel: 0595 435039

River of Zen

Maandag 19:30

Doorlopende serie van bijeenkomsten voor degenen die zendo- en meditatie-instructie hebben gehad. Leidraad is een historisch overzicht van klassieke boeddhistische teksten. Gemakkelijk zittende kleding aanbevolen. Voertaal Engels/Nederlands

Dogen Studie Groep

Zondag 11:00 uur

study class group

Tijdens deze studiegroep wordt een klassieke Zentekst bestudeerd, meestal van Dogen Zenji. Alle deelnemers krijgen de gelegenheid om een deel van de tekst voor te lezen en te vertellen wat hen daarin treft. Hierop volgt een dialoog met Roshi om het onderwerp uit te diepen. Voertaal Engels.

Right Speech Class

Dinsdag 16:00 uur

class in kodo with jifu

De Right Speech Class wordt elke dinsdagmiddag gehouden om 16:00 uur als onderdeel van het weekprogramma (niet tijdens sesshins). Deelnemers worden uitgenodigd om een korte presentatie te geven van een tekst die zij van tevoren bestudeerd hebben (vaak uit de Indiase Sutras) of van een onderwerp dat Roshi spontaan naar voren brengt. Nadat een aantal deelnemers aan het woord is geweest geeft Roshi in het kort zijn eigen presentatie en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Het geeft iedereen de kans om de dharma duidelijk te leren uitdrukken in levende taal.

Dharma-Voordracht

Woensdag 19:30

teisho in kodo by tenkei roshi

Na een half uur zittende meditatie en tien minuten lopende meditatie volgt een voordracht van Tenkei Roshi, meestal over een koan of een andere korte boeddhistische tekst, bijvoorbeeld een hoofdstuk uit de "Eihei Koroku"van Dogen Zenji. Voertaal Engels.

Dagelijkse Meditaties

Zaterdag tot en met woensdag 5:30 - 8:00 uur, 19:30 - 21:15 uur.

Contact:

Zen River
Oldörpsterweg 1
9981 NL Uithuizen
Tel. 0595-435039
Email: zenriver@zenrivertemple.org